ARGEOgraph

Home

Wie wij zijn

Onze expertise

Projecten

Referenties

Contact

English

Projecten van ARGEOgraph

  • Archeologische verwachtingskaart voor Sint Eustatius  > info
  • Archeologische verwachtingskaart voor Saba  > info
  • Inzet als senior-archeoloog voor gemeente Almere, gemeente Blaricum, Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland, RAAP en Transect  > info
  • Vervanging teamleiders gravend en prospectieonderzoek bij RAAP  > info
  • Pilot oppervlaktekartering met remote sensing in Barbados 
  • Archeologische advisering over St. Eustatius voor RAAP en RWS  > info
  • Adviseren over coördinaten-systemen bij RWE Dea en Deep 
  • Landmeten met GPS en total station voor Saxion en Conserf 
  • Inrichtingsontwerp '6000 jaar Blaricummermeent' (1e prijs)  > info
  • Coördineren Zuid-Amerika-stages voor Saxion 

© ARGEOgraph