ARGEOgraph

Home

Wie wij zijn

Onze expertise

Projecten  «

Referenties

Contact

English

Inzet als senior-archeoloog
Gemeente Almere, Bureau Archeologie en Monumentenzorg (2010-2011)
RAAP Archeologisch Adviesbureau, Leiden (2010-2012)
Transect: archeologie, erfgoed, ruimte (2012)
Gemeente Blaricum, Projectbureau De Blaricummermeent (2019)
Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland (2019)
Transect: archeologie, erfgoed, ruimte (2012, 2019-2020)

ARGEOgraph werd door gemeente Almere ingezet in het kader van het Almeerse project 'Informatie op Orde'. Werkzaamheden voor dit project omvatten het schrijven en redigeren van onderzoeks­rapportages, en het opstellen van vindplaats­catalogi, vindplaats­waarderingen, advies­documenten en selectie­besluiten. Voor RAAP en voor Transect schreef en redigeerde ARGEOgraph archeologische onderzoeks­rapportages.

© ARGEOgraph