ARGEOgraph

Home

Wie wij zijn

Onze expertise

Projecten  «

Referenties

Contact

English

Eerste prijs voor inrichtingsontwerp
'6000 jaar Blaricummermeent'

In een uitloper van Blaricum grenzend aan het Gooimeer wordt het plan De Blaricummermeent gerealiseerd. Een gebiedsontwikkelingsproject waarvan de volledige invulling langer op zich laat wachten door de economische crisis. Dat resulteert in Wachtend Land, een voorlopig braakliggend terrein met kansen voor tijdelijk gebruik! De uitgeschreven prijsvraag voor dit wachtende land resulteert in de samenkomst van historie, kunst, bijen en bomen op de pleinen in de Blaricummermeent! (www.wachtendland.nl)

ARGEOgraph ontwierp samen met Pica Archeologie een inrichtingsplan, ge´nspireerd op het archeologisch vooronderzoek dat Maaike de Waal en Kirsten Leijnse eerder (in dienst van RAAP Archeologisch Adviesbureau) in de Blaricummermeent hadden uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek was een intact dekzandlandschap aangetroffen dat in de Steentijd intensief gebruikt was. De educatieve en recreatieve inrichting moet hieraan herinneren. ARGEOgraph en Pica Archeologie wonnen de eerste prijs in de categorie non-profit/niet-student met hun inzending '6000 jaar Blaricummermeent'.

© ARGEOgraph