ARGEOgraph

Home

Wie wij zijn

Onze expertise

Projecten  «

Referenties

Contact

English

Archeologische advisering over St. Eustatius
RAAP Archeologisch Adviesbureau, Leiden (2011)
Rijkswaterstaat (2012)

RAAP consulteerde ARGEOgraph enkele malen in 2011 voor advies over uit te voeren archeologisch onderzoek en de daarmee samenhangende kosten op Sint Eustatius.

In 2012 werd ARGEOgraph ingehuurd door Rijkswaterstaat om als onafhankelijk adviseur op te treden bij een project waarbij grootschalig grondverzet op Sint Eustatius voorzien was. De expertise van ARGEOgraph werd specifiek gevraagd bij het evalueren van het benodigde en uitgevoerde archeologische vooronderzoek.

© ARGEOgraph